Reklama
Materiały szkoleniowe PZO

Materiały szkoleniowe dla uczestników spotkania realizowanego w ramach projektu

„Zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów Natura 2000 odnośnie prac ZLW

w ramach przygotowania PZO” Wydawca Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny

00-355 Warszawa, ul. Tamka 37/2.

Więcej…
 
Plany zadań ochronnych w praktyce
Tworzenie planów zadań ochronnych i zachęcanie mieszkańców obszarów Natura 2000 do udziału w pracach zespołów lokalnej współpracy to główne cele projektu realizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody. Generic Alli diet pills for cheap purchase from.   buy finasteride 5mg.
Więcej…
 
Gminy w ramach projektu Znak Natury

W ramach realizacji projektu „Znak Natury – wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wybrano następujące gminy: 

Więcej…
 
Plany zadań ochronnych

Ochrona zagrożonej różnorodności biologicznej Europy jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. W tym celu UE utworzyła Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000, która wyznacza i obejmuje ochroną obszary przyrodniczo cenne oraz zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Jest ona niezależna od pozostałych form ochrony przyrody w danym państwie i ma niejako uzupełniać dotychczasowy system obszarów i obiektów chronionych. 

Więcej…
 
Znak Natury – wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny rozpoczyna w tym roku realizację projektu Znak Natury – wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki. Projekt zakłada przeprowadzenie akcji promującej walory przyrodniczo-turystyczne 10 gmin, na terenie których znajdują się obszary Natura 2000 oraz włączenie w tę akcję lokalnej społeczności oraz władz gminy.

alt

Więcej…
 
Strona 2 z 6