Reklama
Rośliny chronione w Polsce

W kwietniu 2007 roku, LOP rozpoczął projekt „Aktywna edukacja środowiskowa: Rośliny chronione w Polsce”. Od pierwszego wydania plansz „Rośliny i zwierzęta chronione” minęło 37 lat. Pierwsze wydanie oparte było na rysunkach znakomitych ilustratorów Władysława Siwka i Henryka Piaskowskiego Przez długi czas upowszechniały wiedzę o przyrodzie polskiej i były sygnałem, że na naszych oczach giną gatunki rodzimej flory i fauny, często nieodwracalnie. 

Więcej…
 
Znam i chronię

Kampania informacyjno-promocyjna „Znam i chronię” był kontynuacją projektu „Aktywna edukacja środowiskowa: rośliny chroniona w Polsce”. Głównym zadaniem projektu było zapoznanie społeczeństwa z podstawowymi gatunków chronionych roślin i zwierząt oraz problemami ochrony przyrody oraz efektywnością ochrony prawnej krajowej i UE. Poszczególne elementy projektu miały pomóc osobom zajmującym się edukacją ekologiczną. Kampania była częścią działań LOP, mających na celu zwiększenie zaangażowania i odpowiedzialności społeczeństwa dla ratowania dziedzictwa przyrodniczego Polski.

Więcej…
 
Strona 6 z 6