Reklama
Zielone Karpaty = Czyste Karpaty

projekty-zielone-karpaty

Kampania „Zielone Karpaty = Czyste Karpaty” porusza ważny i pilny problem gospodarki odpadami. Jest on szczególnie ważny w Karpatach, których walory naturalne i kulturowe są unikatowe nie tylko na skalę Polski, ale i Europy. Paradoksalnie w czasach wzmożonej turystyki unikatowość ściąga na region karpacki szczególne zagrożenia. Tony odpadów są jednym z nich. Wzmożony ruch turystyczny w regionie karpackim oraz trudności w organizacji selektywnej zbiórki odpadów sprawiają, że problem gospodarki odpadami wysuwa się na szczyt hierarchii priorytetów. Ponadto Polskie zobowiązania względem Wspólnoty Europejskiej uwypuklają również potrzebę selektywnej zbiórki odpadów. 

Więcej…
 
Zwiększenie efektywności działań organizacji poprzez nawiązywanie partnerstw

projekty-partnerstwo

We wrześniu 2009 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Zwiększenie efektywności działań organizacji poprzez nawiązywanie partnerstw” Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W II kwatrale 2010 roku realizacja projektu umozliwaiła nam udział w festynie : Dni Ziemi oraz zorganizowanie posiedzenia plenarnego ZG LOP.

Więcej…
 
Śmieć i my

Kampania dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
Polskie ogrody ekologiczne

Ogród ekologiczny to miejsce, gdzie natura i kultura współistnieją harmonijnie. Ogród taki przyczynia się w pewnym zakresie do ochrony przyrody, krajobrazu, walorów kulturowych; stwarza dogodne warunki do poznawania przyrody i kultury ogrodowej; sprzyja wyrabianiu właściwych postaw wobec przyrody oraz zapewnia ludziom komfortowe, zdrowe i piękne środowisko życia. Ogród taki jest wspaniałą propozycją dla dzieci i młodzieży jako atrakcyjna forma służąca edukacji, a także ogólnie dla współczesnego człowieka zmęczonego i upośledzonego przez cywilizację. Należy także zaznaczyć, że stworzenie ogrodu ekologicznego wymaga odpowiedniej wiedzy, a na etapie projektu technicznego i realizacji wymaga konsultacji architekta krajobrazu i przyrodnika. Dodatkową zachętą do tworzenia omawianych ogrodów niech będzie to, że ogrody takie są stosunkowo tanie i nie są zbyt pracochłonne.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
Koalicja Zielone Karpaty

Projekt Ligi Ochrony Przyrody finansowany przez PHARE, luty – sierpień 2006 
Projekt obejmuje szereg działań i akcji promocyjnych, których celem jest pobudzenie aktywności społecznej na rzecz rozwoju Karpat, motywowanie wsparcia społecznego i instytucjonalnego dla realizacji założeń Konwencji Karpackiej oraz wzmocnienie udziału społecznego w proces podejmowania decyzji dotyczących środowiska i rozwoju regionu.  Więcej…

 
Strona 5 z 6