Reklama

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i  kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.