Reklama

Informacja dotycząca projektu realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi przez Zarząd Okręgu LOP w Skierniewicach.

alt

 

Zadanie: Edukacja Ekologiczna

Nazwa Zadania:

Edukacja ekologiczna w Szkolnych i Przedszkolnych Kołach Ligi Ochrony Przyrody

Wartość całkowita zadania: 35 800 zł

Wartość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 23 300 zł

Opis działań edukacyjnych w zakresie realizacji zadania.

Realizowany program Edukacji Ekologicznej obejmuje następujące elementy:

1. Konkursy- organizacja, rozstrzygniecie oraz nagrodzenie laureatów i osób wyróżniających:

·         X Turniej Wiedzy Przyrodniczej (marzec – czerwiec 2014r.),

·         Z okazji „ Dnia Ziemi” (maj 2014r.) organizowane są  konkursy: plastyczny, graficzny, w postaci odpowiedzi ustnej z wiedzy ekologicznej,  zawody sportowe realizowane podczas  XIV Rajdu Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej,

·         Konkursy dla przedszkoli z okazji obchodów Dnia Ziemi oraz Dni Lasu i Zadrzewień ( kwiecień – maj 2014r.),

·         Konkurs „Fotonatura” IX edycja ( wrzesień – październik ),

·         Ogólnopolski konkurs ”Mój Las” XXVIII edycja ( wrzesień – styczeń ) ,

·          VII Okręgowy Konkurs Literacki „Literatura  zaklęta  w leśnych wersach” ( wrzesień – styczeń 2015r.)                                                                                                                                                          

Zakup nagród w konkursach obejmuje: książki, dyplomy, sprzęt turystyczny i sportowy, optyczny i fotograficzny, artykuły szkolne, sprzęt  komputerowy, gry ekologiczne.

 

2. Wycieczki, zajęcia edukacyjnedla członków kół LOP dotyczące zagadnień przyrodniczych, biologicznych i leśnych (opłaty przewodników, bilety wstępu, koszty zajęć edukacyjnych, koszty przewozu uczestników) do:

·      Leśnego Zakładu Doświadczalnego  SGGW ( Arboretum  i Alpinarium ) w Rogowie – wyjazd ( kwiecień - czerwiec 2014r.),

·      Centrum  Edukacji  Przyrodniczo - Leśnej w Rogowie  (zajęcia dydaktyczne w terenie - zwiedzanie Muzeum Lasu i Drewna ( kwiecień - czerwiec 2014r.),

·      Ogrodu Botanicznego w Powsinie - zajęcia dydaktyczne w Ogrodzie Botanicznym (wrzesień - październik 2014r.),

·      Ogrodu Botanicznego w Łodzi  - zajęcia dydaktyczne w Ogrodzie Botanicznym
i Palmiarni (kwiecień - czerwiec 2014r.),

·      Ogrodu Zoologicznego w Łodzi - zajęcia dydaktyczne w Ogrodzie Zoologicznymi (wrzesień - październik 2014r.).

Uczestnikami wycieczek będzie młodzież i dzieci szkolnych oraz przedszkolnych kół LOP wraz z opiekunami. Wycieczki są formą nagrody dla najlepiej pracujących Szkolnych Kół LOP oraz kół nowopowstających. W trakcie wycieczek będą odbywać się zajęcia edukacyjne, podczas których młodzież  wykorzysta swoją wiedzę w dyskusji,  dokładniej  zapozna się
z florą i fauną .

 

3. Opracowanie i druk broszury z okazji X Jubileuszowego Turnieju Wiedzy Przyrodniczej, format A-5, kolorowa okładka wraz ze zdjęciami. Redakcją i grafiką biuletynu zajmuje się zespół redakcyjny składający się z członków Zarządu Okręgu LOP w Skierniewicach.

Wydanie zawierać będzie materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach terenowych przez nauczycieli edukacji przyrodniczej. Zawarte treści będą pomocne w realizacji szkolnych programów nauczania zgodnych z nową podstawą programową z zakresu ochrony przyrody.  Przyczynią się do rozwijania i pogłębiania zainteresowań  przyrodniczych  młodzieży oraz przyczyniają się do kształtowania postaw prośrodowiskowych.

 

4.  Zakup materiałów dydaktyczno-informacyjnych:

- kalendarzyków, w których zawarto informacje dotyczące m.in. ochrony przyrody
w poszczególnych miesiącach w ciągu roku kalendarzowego wręczane młodzieżowym członkom Ligi,

- plansz o tematyce ekologiczno – przyrodniczej,

- encyklopedii wiedzy biologicznej i przyrodniczej, atlasów i kluczy do oznaczania gatunków, przewodników przyrodniczych jako materiały dydaktyczne dla Szkolnych i Przedszkolnych  Kół LOP do wykorzystania na zajęciach z edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

 

5. Zakup materiałów biurowych i papierniczych w celu prowadzenia działalności organizacyjnej dla realizowanych zadań edukacji ekologicznej oraz prowadzenia biura.

 

 

link do strony www.zainwestujwekologie.pl