Reklama

I. Zielone Serce Przyrodzie

"Zielone Serce Przyrodzie" jest najwyższym wyróżnieniem LOP i zarazem jedną z czterech znaczących w Europie nagród przyznawanych osobom o szczególnych zasługach dla ochrony przyrody, popularyzacji tych idei, a także w sposób znaczący wspierających działalność organizacji i stowarzyszeń proekologicznych działających na rzecz ochrony przyrody. 
Wśród odznaczonych osób znajdują się m. in.:  1. Papież Jan Paweł II 
 2. prof. Zbigniew Religa
 3. prof. Romuald Olaczek
 4. prof. Maciej Nowicki
 5. prof. Stefan Kozłowski
 6. prof. Jan Lach
 7. Mirosław Kazimierczak
 8. Jan Szafrański
 9. red. Elżbieta Dzikowska
 10. red. Toni Halik
 11. Małopolska Chorągiew ZHP
 12. prof. Dominik Fijałkowski
 13. prof. Ewa Symonides
 14. prof. Henryk Skolimowski
 15. dyr. Wojciech Gąsienica Byrcyn
 16. ks. Józef Tischner
 17. Jerzy Swatoń
 18. Aleksander Kwaśniewski
 19. prof. Andrzej Grzywacz
 20. prof. Zbigniew Głowaciński
 21. prof. Jerzy Ćmak
 22. dr Leopold Kobierski
 23. dr inż. Alfons Sikora
 24. mgr inż. Władysław Skalny

II. Złota odznaka honorowa „Zasłużony dla ochrony przyrody”.

Może być nadana: 


 1. Członkowi honorowemu Ligi. 
 2. Osobie fizycznej – członkowi zwyczajnemu, który przez co najmniej 10 lat brał czynny udział w realizacji zadań statutowych i wybitnie przyczynił się do rozwoju Ligi oraz ma złotą odznakę honorową LOP. 

III. Złota odznaka honorowa

Może być nadana: 


 1. Osobie fizycznej – członkowi zwyczajnemu, któremu nadano uprzednio srebrną odznakę honorową i jeżeli w następującym co najmniej 3-letnim okresie swoją działalnością społeczną, naukową lub gospodarczą przyczynił się wydatnie do rozwoju idei ochrony przyrody oraz właściwego kształtowania środowiska. 
 2. W wyjątkowych przypadkach osobom, które nie otrzymały srebrnej odznaki honorowej, jeżeli mają szczególnie wybitne zasługi w realizacji zadań statutowych Ligi. 

IV. Srebrna odznaka honorowa

Może być nadana: 


 1. Osobie fizycznej – członkowi zwyczajnemu, który co najmniej
  1. 3 lata uczestniczył w pracach władz jednostek organizacyjnych Ligi i wydatnie przyczynił się do rozwoju jej działalności
  2. 5 lat brał czynny udział w realizacji zadań statutowych Ligi i nadal przyczynia się do jej rozwoju
  3. Nie będącej członkiem LOP, osobie fizycznej, której działalność społeczna i zawodowa wpływa w szczególny sposób na realizację statutowych zadań LOP.