Reklama
Znak Natury – wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny rozpoczyna w tym roku realizację projektu Znak Natury – wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki. Projekt zakłada przeprowadzenie akcji promującej walory przyrodniczo-turystyczne 10 gmin, na terenie których znajdują się obszary Natura 2000 oraz włączenie w tę akcję lokalnej społeczności oraz władz gminy.

alt

W ramach projektu przewidziana jest m.in. edukacja mieszkańców w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych obszarów Natura 2000 (m.in. spotkania z mieszkańcami, edukacja przy wykorzystaniu prasy, konkurs, imprezy plenerowe, edukacja poprzez ukazanie sieci Natura 2000 jako wartości dodanej przyczyniającej się do rozwoju turystyki w gminach). Edukacja władz gminy będzie polegała głównie na pomocy w promocji walorów gminy w oparciu o racjonalne wykorzystanie walorów przyrodniczych Natura 2000.

Projekt zakłada budowę Portalu stanowiącego bazę informacji turystycznej, w którego tworzenie będą się mogli również zaangażować mieszkańcy gminy, wydanie broszur-informatorów turystycznych, wybór Znaku Natury dla gminy oraz ustanowienie cyklicznej imprezy edukacyjno-promocyjnej dla mieszkańców gminy oraz turystów.

Więcej informacji o projekcie wkrótce.