Reklama
Zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów Natura 2000 odnośnie prac ZLW w ramach przygotowania PZO

altfot. Darrel Birkett CC BY 2.0

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji mieszkańców obszarów Natura 2000 w zakresie gotowości do uczestniczenia w pracach Zespołów Lokalnej Współpracy (ZLW) w ramach przygotowania Planów Zadań Ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 lub do zgłaszania uwag w ramach procesu konsultacji społecznych za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Komunikacyjnej.

.alt

W ramach projektu zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne dla mieszkańców obszarów Natura 2000 związane z przygotowywanymi dla tych obszarów Planami Zadań Ochronnych. Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji i wzrost zainteresowania mieszkańców na temat decyzji podejmowanych odnośnie obszarów Natura 2000, na których zamieszkują. Poza szkoleniami projekt zakłada również opracowanie i druk prostych materiałów informacyjnych dot. procesu konsultacji społecznych w ramach przygotowywania PZO.

 

Materiały do pobrania

Już wkrótce na tej stronie znajdą się szczegółowe informacje dla osób chcących wziąć udział w szkoleniach.