Reklama
Sesja Przyrodnicza „Wędrówki z Matką Naturą”

alt

7 listopada 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdańsku odbyła się Sesja Przyrodnicza, będąca podsumowaniem konkursów organizowanych przez LOP Okręg w Gdańsku.

Podsumowaniem konkursów: miejskiego „Zróżnicowanie przyrodnicze na tle Zróżnicowania architektonicznego Gdańska", wojewódzkich „Wymarzony widok z okna - obraz przyrodą malowany" (plastyczny i fotograficzny) oraz „Wyznacz własny szlak - wędrówki z Matką Naturą" - na trasę spaceru przyrodniczego.

alt

Po rozpoczęciu Sesji i powitaniu gości, kolejnym punktem programu była prelekcja Pana Marcina Stanisława Wilgi pt. „Różnorodność biologiczna Lasów Oliwskich". Pan Marcin przedstawił bioróżnorodność, wyjątkowe gatunki Lasów Oliwskich oraz główne zagrożenia dla tutejszych lasów.

alt

Po prezentacji nastąpiło podsumowanie konkursów. Jak się okazało, największym powodzeniem cieszył się wojewódzki konkurs fotograficzny „Wymarzony widok z okna - obraz przyrodą malowany", na który wpłynęło ponad 500 prac. Wystawa, na którą składało się wiele oryginalnych zdjęć i prac plastycznych była imponująca, pełna barw, zachwycała pomysłowością ujęć i różnorodnością technik wykonania. Autorzy prac wykazali się niezwykłą spostrzegawczością i wnikliwością przyrodniczą.

alt

Najważniejszym punktem sesji było jednak uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom oraz osobom wyróżnionym. Zwycięzcy otrzymali wiele ciekawych książek, sprzęt do obserwacji terenowych oraz przybory plastyczne, by mogli rozwijać swoje pasje, umiejętności i zainteresowania. Laureaci konkursu "Zróżnicowanie przyrodnicze na tle zróżnicowania architektonicznego Gdańska" otrzymali nagrody pieniężne. Wierzymy, iż udało nam się zachęcić uczestników do dalszych obserwacji przyrodniczych i udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku.

alt

Sesja nie odniosłaby tak dużego sukcesu, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, dlatego Pan Prezes Jerzy Krefft skierował słowa podziękowania przede wszystkim dla Pani Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdańsku - Anny Senger oraz Nauczyciela SP nr 39 - Anny Welz i pozostałych zaangażowanych osób za gościnność, życzliwość, trud oraz  pomoc w przygotowaniu

Uroczystości. Dziękujemy serdecznie za wsparcie także Partnerom oraz Instytucjom wspierającym Sesję Przyrodniczą i konkursy organizowane przez LOP.

alt

Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na Wernisaż prac oraz słodki poczęstunek.

Wyniki konkursów można znaleźć na stronie www.lop.gda.pl.

 

Organizator:

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku

 

Współorganizator:

Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdańsku

Wsparcie merytoryczne i finansowe:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Urząd Miasta Gdańsk

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Trójmiejski Park Krajobrazowy

StaraOliwa.pl