Reklama
Ranking Gmin "Polska Gmina Przyjazna Recyklingowi"

konkurs dla gmin - Ranking Gmin "Polska Gmina Przyjazna Recyklingowi"

 
Celem konkursu jest wyłonienie polskich gmin zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, prowadzących ciekawe formy edukacji ekologicznej, a także mogących podzielić się swoimi osiągnięciami w zakresie organizowania gospodarki odpadowej zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym na swoim terenie. Konkurs stanowi szansę dla wyróżniających się gmin na promocję samodzielnie wypracowanych praktyk.

Gminy, biorące udział w Rankingu Gmin „Polska Gmina Przyjazna Recyklingowi” będą mogły skorzystać z bezpłatnego doradztwa i bezpośredniego wsparcia w zakresie organizacji punktów zbiórki elektroodpadów na swoim terenie, prowadzonego przez firmę REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. oraz Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ELectro-System S.A. Ponadto zwycięskie gminy uzyskają możliwość promocji swoich działań w ogólnopolskich mediach. Regulamin i ankieta konkursową dostępną są na stronie http://www.elektroodpadyprostezasady.pl, w zakładce: "Konkursy".

Każdy może zachęcić przedstawicieli gminy, na terenie której mieszka, do zgłoszenia swojej kandydatury i startu po prestiżowy tytuł Gminy Przyjaznej Recyklingowi. Na zgłoszenia czekamy już dziś! A ostateczny temin upływa 1 września 2013r.
 
Konkurs organizowany przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej
 
 
Kampania dofinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.