Reklama

alt

Narew – Polska Amazonka

Małgorzata Dyl, Klaudia Iwańska

Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w Długosiodle

Opiekun: Hanna Śniadała

 

Nad błękitną moją Narwią
Najpiękniej się łąki barwią,
Najmiłośniej szumią drzewa
I najmilej słowik śpiewa.

Witold Gomulicki

 

Dolina Dolnej Narwi to jedno z najpiękniejszych i najcenniejszych przyrodniczo miejsc na Mazowszu. Urokliwe koryto tej rzeki jest unikatem na skalę europejską. Duża jego część podlega ochronie  w ramach sieci NATURA2000. Można śmiało powiedzieć że to prawdziwy przyrodniczy skarb Mazowsza.

Narew to prawy dopływ Wisły. Swój początek bierze na terenach Puszczy Białowieskiej. Jest rzeką typowo nizinną. Płynie niemalże całkowicie po płaskim  terenie Mazowsza i Podlasia, dlatego ma dość spokojny nurt. Jej łączna długość wynosi 484km.  Przez gminę Długosiodło przepływa ok. pięciokilometrowy odcinek Narwi. Stał się on jedną z głównych atrakcji turystycznych regionu. Letnicy z Warszawy oraz okolicznych miasteczek przyjeżdżają nad rzekę każdego  roku, aby móc cieszyć się urokami tego miejsca. Malownicze narwiańskie krajobrazy przyciągają także artystów stając się inspiracją dla ich twórczości. Bogata fauna rzeczna tworzy prawdziwy raj dla wędkarzy.  Nie jednemu udało się tu złowić piękne okazy suma, szczupaka, leszcza czy mniejsze, ale jakże smaczne liny, okonie, płocie.

            Dolina Narwi już od pierwszych dni wiosny tętni życiem. Można tam odnaleźć osobliwe gatunki roślin szuwarowych, torfowiskowych czy łąkowych. W starorzeczu spotkamy objęty całkowitą ochroną grążel żółty, grzybień biały, kosaciec żółty oraz pospolitą pałkę szerokolistną. W lasach dominują sosny, dęby, graby i lipy. Na wysokich skarpach erozyjnych rosną potężne drzewa będące pozostałościami dawnych puszcz. Zdumiewać a jednocześnie zachwycać może sąsiedztwo dwóch odmiennych środowisk - suchych borów sosnowych oraz podmokłych torfowisk i lasów łęgowych.

alt

Bogata flora tworzy idealne warunki dla życia wielu zwierząt m.in. bobrów, wydr, łosi, saren, jeleni czy dzików. Brak ingerencji człowieka w wijące się po równinnym terenie koryto rzeki sprawia, że każdej wiosny na skutek roztopów  wylewa ona tworząc rozległe moczary. Zalane tereny stanowią idealną ostoję ptaków takich jak rybitwa rzeczna i czarna, czapla oraz żuraw. Ptaki są najliczniej występującą tu grupą zwierząt. W piaszczystych skarpach dostrzec można jaskółkę brzegówkę, natomiast w łęgach brodźca piskliwego, dudka i bociana białego. Sójkę i czajkę także zaliczamy do stałych mieszkańców tamtejszych nadrzecznych lasów i zarośli. Niektóre z gniazdujących w tym obszarze gatunków wpisane są do Polskiej  czerwonej księgi zwierząt np. kraska. W zalewiskach królestwo swe mają też pospolite płazy, mięczaki i skorupiaki. Aż miło posłuchać wiosennych żabich koncertów i przyjrzeć się z bliska  rakowi rzecznemu.

Na terenie gminy Długosiodło znajduje się również dopływ Narwi - Wymakracz. Jest to niewielka rzeczka, ale zachwyca swym urokiem podobnie jak Narew. Wymakracz ma długość 48km i niesie swym nurtem wodę z  Puszczy Białej. Służy też rolnikom, którzy pozyskują z niej wodę do naturalnego nawadniania pól systemami melioracyjnymi oraz poją w niej bydło.

Tereny nadnarwiańskie sprzyjają odpoczynkowi na łonie przyrody, z dala od zgiełku miasta i codziennej gonitwy. Cisza, spokój i dziewiczy krajobraz pozwalają osiągnąć wewnętrzną harmonię, odprężyć się i zrelaksować, a także zapomnieć o problemach. Warto odwiedzić te okolice i miło spędzić wolny czas z rodziną lub przyjaciółmi. Żaden prawdziwy miłośnik  przyrody na pewno nie będzie się tu nudził.