Reklama

alt

Lasy świadkami historii

Agata Deptuła, Michalina Ciecierska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Trzaskomy w Porządziu

Opiekunowie: Elżbieta Niedźwiedzka, Barbara Włodarczyk

 

,,Las to, w którym każde drzewo starcza za pomnik. Las uroczysty (…), gdzie spod korony stuletniego dębu sączy się krew bohaterów…”

Maurycy Jokay

 

Nadleśnictwo Wyszków to obszar położony w mezoregionie Wysoczyzny Łomżyńskiej oraz niewielkiej części N - W Doliny Dolnej Narwi i częściowo w Dolinie Dolnego Bugu. Całość lasów Nadleśnictwa leży w widłach dwóch dużych rzek- Bugu i Narwi.

Ze względu na strategiczne położenie - ok. 70 km od Warszawy- przeszłość historyczna tego obszaru jest bardzo bogata. To na tym terenie odbyło się wiele bitew Powstania Styczniowego, I i II wojny światowej.

alt

Cmentarz żołnierzy z okresu I wojny światowej w lesie pod Ochudnem

Naszą wędrówkę w poszukiwaniu śladów historycznych rozpoczynamy w miejscowości Ochudno, położonej ok. 5km od głównej siedziby Nadleśnictwa Wyszków - Leszczydołu Nowiny. W okolicznym lesie znajduje się mogiła żołnierzy z Powstania Styczniowego oraz zbiorczy grób żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej.

Kierując się na W, w lesie pomiędzy Ochudnem a Dąbrową znajduje się mały cmentarz z okresu I wojny światowej, na  którym zostali pochowani żołnierze niemieccy, rosyjscy, a wśród nich także i Polacy. Wśród wielu grobów, w centralnej części cmentarza znajduje się krzyż z biało-czerwoną szarfą, która wskazuje  miejsce  spoczynku żołnierza polskiego.

alt

,,Dąb Wisielczy" przy drodze do miejscowości Sieczychy

Z okolicznego lasu, kierujemy się na N - E do miejscowości Sieczychy. W drodze do tej wsi mijamy kolejnego świadka historii - ,,drzewo-pomnik” zwane ,,Dębem wisielczym”, który skłania swe konary na drogę wiodącą do siecznych. Jest on świadkiem setek tragicznych losów żołnierzy i ludności cywilnej z okresów Powstania Styczniowego czy II wojny światowej. Na jego konarach, z rąk oprawców, żołnierze tracili życie.

alt

Kurhan Przy kościele w Porządziu upamiętniający akcję z udziałem Tadeusza Zawadzkiego ,, Zośki" oraz mieszkańców wsi Sieczychy zamordowanych w odwecie przez Niemców.

Okoliczny las był również świadkiem wielu walka partyzanckich z II wojny światowej. To tu zginął w nocy z 20 na 21 VIII 1943 r. legendarny Tadeusz Zawadzki ,,Zośka” biorący udział w akcji grup szturmowych ,,Szarych Szeregów” na strażnicę niemiecką w Sieczychach, jeden z bohaterów powieści Aleksandra Kamińskiego  pt. Kamienie na szaniec. Akcja nie powiodła się. W odwecie Niemcy aresztowali kilkunastu mężczyzn i bestialsko zamordowali. Tablice upamiętniające tych bohaterów znajdują się w szkole w Sieczychach oraz przy kościele parafialnym w Porządziu.

Z Sieczych udajemy się na N - E do miejscowości Pecyna pod Długosiodłem. To tu w VIII 1944r. rozegrała się największa bitwa w Puszczy Białej. Znajduje się tu zbiorowa mogiła żołnierzy polskich. Usytuowana jest u bram wjazdowych nieistniejącej już dziś leśniczówki. Nieopodal, wędrując leśnymi ścieżkami, napotykamy mogiłę partyzantów - to pomnik 14 żołnierzy AK rozstrzelanych przez Niemców 31 VIII 1944r. W odwecie za bohaterską postawę partyzantów, wojska niemieckie dokonały wielu ataków na ludność cywilną. Miejscem największej zbrodni ludobójstwa we wsi polskiej jest gajówka Lipniak-Majorat, gdzie oddziały Wehrmachtu rozstrzelały 448 osób, w tym matki z dziećmi i starców.

alt

Pomnik i symboliczne krzyże na cześć pomordowanych przez Niemców mieszkańców na terenie byłej Gajówki LIPNIAK MAJORAT

Tak oto tereny Nadleśnictwa Wyszków były niejednokrotnie świadkami historii polskich dziejów. Są więc nie tylko naszym dobrem natury, ale cennym źródłem wiedzy o naszej historii.