Reklama

alt

Piękno mgłą osnute

Mateusz Ciach, Dawid Deptuła

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Trzaskomy w Porządziu

Opiekunowie: Elżbieta Niedźwiedzka, Barbara Włodarczyk

 

„(…)Księżyc blaski smętne swoje

Śle na Pulwy, na moczary.

I spowija w srebrne zwoje

Mazowiecki gród prastary.

Na polance, gdzie brzeg stromy

Wpatruje się w Narwi wody,

W mgle swawolne tańczą gnomy,

I rusałek korowody.(…)”

Wł. Mackiewicz

 

Pulwy to jedno z największych torfowisk na Mazowszu. Obszar ten zajmuje powierzchnię 4112,3 ha - należy do gmin Rząśnik i  Długosiodło. Na terenie tym dominuje własność prywatna, tzn. właścicielami tych terenów są okoliczni rolnicy. O bagnie krążą liczne legendy. Jedna z nich mówi o Kurpiu Bartłomieju i jego wyjątkowo złośliwej żonie Jagnie, utopionej przez męża w bagiennych otchłaniach. Tam jej przykry charakter wycieńczył samego czarta, który snuje się po dziś dzień wynędzniały i smutny…

Jak podają źródła historyczne, bagna powstały na miejscu wielkiego jeziora, prawdopodobnie starorzecza pra-Narwi, które potem przekształciło się w mokradło. Od lat 30-tych XX w. zaczęto je osuszać, meliorować.  Obecnie zajmują one obszar 60 km2. Ogromna część południowego terenu Pulew to łąki kośne. Patrząc na część północną, można bardzo wyraźnie dostrzec oprócz łąk również pastwiska, pola uprawne, niewielkie lasy sosnowe i doły potorfowe, a w oddali widać zabudowania  gospodarskie.

 Tereny Pulew to różnorodność flory i fauny. Można tu spotkać wiele chronionych gatunków zwierząt i roślin. Na łąkach gniazdują derkacze, kuliki wielkie, podróżniczki oraz bociany białe i czarne. Można również zaobserwować stada czajek, siewek złotych, myszołowy oraz myszołowy włochate. Na terenach graniczących z lasem spotyka się również sarny. Dużym problemem  Pulew są bobry, które zanieczyszczają kanały i wywołują znaczne szkody. Znawca roślin na pewno zauważy na tym obszarze rzadko spotykaną w Polsce brzozę niską .

Bogactwo i znaczenie Pulew zostało docenione przez umieszczenie ich na liście obszarów Natura 2000.

Każdego, kto wybierze się wiosną na wycieczkę po tym bagiennym terenie, na pewno zauroczy widok mnóstwa kwitnących roślin oraz radosny śpiew ptaków. Dla cierpliwych obserwatorów  przyrody  umieszczono na skraju lasu specjalne punkty widokowe, z których wczesnym rankiem i późnym popołudniem można przyglądać się żerującym zwierzętom. Latem rolnicy rozpoczynają  sianokosy, a towarzyszą im stada bocianów,  których nie odstrasza nawet hałas spowodowany przez pracujące maszyny. Jesienną atrakcją Pulew jest obserwacja przygotowujących się do odlotu ptaków, natomiast zima to czas odpoczynku dla roślin, a turyści mogą wykorzystać to miejsce do długich spacerów.

alt