Reklama
Konkurs "Odnawialne Źródła Energii"

alt

W dniu 13.06.2013 r. o godz. 13:00 w siedzibie RDLP w Radomiu, odbyło się podsumowanie Regionalnego konkursu przyrodniczego „Odnawialne źródła energii” zorganizowanego przez ZO LOP w Radomiu.

Nagrody w konkursie o łącznej wartości 10 000 zł zostały zakupione z dotacji WFOŚiGW w Warszawie.

alt

Celem konkursu było poznanie odnawialnych  źródeł energii, promowanie działań służących ograniczaniu zmian klimatu.

W konkursie udział wzięło 180 uczniów, w tym 37 szkół i 5 przedszkoli, w trzech kategoriach, prace indywidualne:

I kategoria – prace plastyczne, technika collage

I miejsce zdobyłyby dzieci z Przedszkola nr 22 w Radomiu, PSP nr 23 w Radomiu i PSP w Goździe

II kategoria –plakat

I miejscezdobyły dzieci z PSP w Zakrzewie, PSP w Goździe, PSP w Nowym Mieście n/Pilicą

III kategoria – prezentacja multimedialna

I miejsce- zdobyła młodzież z PG nr 6 w Radomiu i z Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu.

Prace piękne, kolorowe, prezentacje multimedialne bardzo ciekawie opracowane. Nagrodzone prace plastyczne  zostały wyeksponowane na wystawie, a nagrodzone I miejscem prezentacje  multimedialne zostały przedstawione w trakcie podsumowania. Super nagrody, tj tablety, odtwarzacze MP3/4, plecaki, gry, pendrive zakupione ze środków WFOŚIGW w Warszawie wręczała  Dyrektor Oddziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Radomiu Pani Bogusława Sołśnia z Dziekanem Prywatnej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu Panem Markiem Krzemińskim i Prezesem Oddziału Radomskiego SITLiD Panem Jerzym Zawadzkim.

alt

Podsumowanie uświetniły występem artystycznym dzieci z PSP nr 15 w Radomiu i PSP nr 24 w Radomiu.

alt