Reklama
Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Płazy wokół nas"

alt

Serdecznie zapraszamy do udziału. Konkurs trwa do 15 września 2013 roku.

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Płazy wokół nas"

logo_lop_male

 
Na przestrzeni prawie 400 mln lat jakie upłynęły od pojawienia się form pośrednich pomiędzy rybami i płazami życie na Ziemi doznało kilku okresów wielkiego wymierania. W rezultacie z powierzchni naszej planety znikały całe grupy zwierząt, często bardziej zaawansowanych w rozwoju ewolucyjnym niż płazy. Te ostatnie potrafiły jednak przetrwać i obecnie można je spotkać, praktycznie, na wszystkich kontynentach, poza Antarktydą.
Dzisiaj na świecie odnotowano około 6200 gatunków płazów, przy czym szczególnie licznie zamieszkują wilgotne obszary tropików i subtropików. Znacznie uboższa jest ich europejska reprezentacja. To zaledwie około 20 gatunków. Jednocześnie płazy silnie odczuwają skutki antropopresji. Kurczące się obszary ziemnowodne, niebezpieczeństwa
z jakimi coraz silniej spotykają się na szlakach swoich corocznych godowych wędrówek sprawiają, że przetrwanie części gatunków jest zagrożona. Spróbujmy zatem uwiecznić rodzime płazy w ich naturalnym środowisku zachowując te obrazy dla przyszłych pokoleń, które mogą nie mieć już takich szans jak my.

1. Czas trwania konkursu: do 15 września 2013 r.
 
2. Cel konkursu: dokumentacja zdjęciowa płazów jako ważnej przyrodniczo grupy
rodzimych zwierząt oraz promowanie ochrony terenów ziemnowodnych - miejsc ich
bytowania

3. W konkursie może uczestniczyć każdy fotograf, bez względu na wiek i przynależność organizacyjną.
 
4. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: „Najlepsze zdjęcie" oraz „Najlepszy fotoreportaż"
 
5. Prace muszą być wykonane na terenie kraju, nie wcześniej niż 01 stycznia 2010 r. i nie mogą też być wcześniej prezentowane na wystawach i konkursach oraz publikowane w wydawnictwach i Internecie.
 
6. Prace należy złożyć lub przesłać do siedziby Oddziału Morskiego PTTK przy ul. 3 Maja 27, 81 - 364 Gdynia w terminie do 15 września 2013r. (decyduje data złożenia lub data stempla pocztowego).

7. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
• Grand Prix w kategorii: „Najlepsza praca konkursowa"
• nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z ww. kategorii
• wyróżnienia za zajęcie miejsca od czwartego do szóstego w każdej z ww. kategorii

 

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu

Skład jury konkursu