Reklama
Nagrodzeni w III edycji konkursu LOP kontra elektrośmieci

alt

III edycja konkursu LOP kontra elektrośmieci za nami. Najbardziej aktywnym Placówkom przyznaliśmy wyróżnienia i medale.

Dziękujemy wszystkim Szkołom za wspólny wkład w ochronę środowiska.

Poniżej chcielibyśmy przedstawić Bohaterów naszej akcji :)

 

SZKOŁY KTÓRYM PRZYZNANO WYRÓŻNIENIA

 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie,

77-310 Debrzno, ul. Królewska 5

 

KOORDYNATOR: Pani Helena Dawidowicz

alt

            Za nami trzecia edycja Konkursu "LOP kontra elektrośmieci".
W konkursie uczestniczyliśmy po raz drugi więc mogliśmy bazować na wcześniejszych doświadczeniach. Naszym atutem była odpowiednia baza, zaangażowani uczniowie, pracownicy administracyjni, nauczyciele i wychowawcy oraz wielkie chęci do działania!!! Zbiórkę elektroodpadów poprzedziliśmy akcją promocyjną. Samodzielnie wykonaliśmy plakaty i ulotki informacyjne. Opracowaliśmy treść komunikatu, który opublikowaliśmy w lokalnej prasie i telewizji kablowej. Podczas mszy niedzielnych nasi księża  zachęcali wiernych do pozbywania się szkodliwych, gromadzonych czasami przez wiele lat,  elektroodpadów.  Na efekty nie trzeba było długo czekać. Nasze magazyny wypełniły się starymi telewizorami, pralkami, lodówkami i drobnym sprzętem gospodarstwa domowego. W sumie zebraliśmy 8 ton elektrośmieci. Jesteśmy dumni i zmotywowani do działania w ramach trwającej już IV edycji konkursu.

PS. Okazuje się, że nasza szkoła otrzymała wyróżnienie od Ligi Ochrony Przyrody i pakiet nagród. W przeliczeniu na jednego ucznia  zebraliśmy najwięcej elektrośmieci w Polsce.

          Z ekologicznym pozdrowieniem wychowankowie i pracownicy MOW  w Debrznie

alt       alt

 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,

72-020 Trzebież, ul. WOP 10

 

KOORDYNATOR: Pan Marcin Różański

 

Przystąpiliśmy już trzeci raz do zbiórki elektrośmieci z Serwisownią i LOP-em. Tym razem oprócz okolicznych mieszkańców do zbiórki włączył się dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie. Moi podopieczni sami wychodzą z inicjatywą, roznosili ulotki dotyczące zbiórki elektrośmieci do sklepów, pytali mieszkańców Trzebieży czy nie zalegają u nich gdzieś na strychach jakieś niepotrzebne urządzenia.
Dobrze to wszystko wygląda i już nie możemy się doczekać 4. edycji

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie,

09-460 Mała Wieś, Orszymowo 53

 

KOORDYNATOR: Pani Arletta Gołaszewska

alt

Jesteśmy małą, pięknie położoną, wiejską Niepubliczną Szkołą Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie leżącą na terenie gminy Mała Wieś w powiecie płockim, liczącą obecnie 25 uczniów (bez oddziału przedszkolnego). O Konkursie Ekologicznym „LOP kontra elektrośmieci” dowiedzieliśmy się ze strony internetowej www.lop.org.pl

Po zapoznaniu się (na zajęciach kół przyrodniczego oraz LOP) z regulaminem i ideą konkursu, uczniowie postanowili wziąć udział w zbiórce elektrośmieci.                                                                                                                                                       Harmonogram naszych działań zmierzających do zgromadzenia i przekazania firmie recyklingowej Serwisownia Sp. z o.o. zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego przedstawiał się następująco:

1.      Poinformowanie wszystkich uczniów na apelu szkolnym o konkursie.

2.      Ustalenie z Panią Dyrektor miejsca zbiórki zużytego sprzętu oraz osoby odpowiedzialnej za odbiór i składowanie elektrośmieci.

3.      Przesłanie zgłoszeniowego formularza konkursowego.

4.      Poinformowanie rodziców na zebraniu o przystąpieniu do konkursu.

5.      Przygotowanie przez uczniów (pod kierunkiem nauczyciela) materiałów informacyjnych o konkursie, miejscu zbiórki i asortymencie zbieranych elektrośmieci oraz właściwym postępowaniu z odpadami zgromadzonymi w gospodarstwie (zaj. w pracowni komputerowej).  

6.      Przekazanie (przez dzieci) przygotowanych ulotek informacyjnych rodzicom, sąsiadom i znajomym.

7.      Przeprowadzenie „wywiadu środowiskowego” dotyczącego składowanego w zagrodach zużytego sprzętu oraz możliwości dostarczenia go na miejsce zbiórki; miejscem składowania było pomieszczenie gospodarcze mieszczące się w osobnym budynku przy boisku szkolnym.

8.      Dostarczenie drobnego asortymentu przez samych uczniów, a sprzętu o większych gabarytach przez rodziców i okolicznych mieszkańców.

9.      Przygotowanie przez poszczególnych uczniów zestawienia pozyskanych i przekazanych elektrośmieci wraz z orientacyjną ich wagą; informacje te były niezbędne do ustalenia listy uczniów najbardziej zaangażowanych w zbiórkę.

10.   Ogłoszenie przez Panią Dyrektor szkolnego konkursu z nagrodami za największą ilość (w kg) dostarczonego zużytego sprzętu.

11.   Odbiór elektrośmieci przez Zakład Przetwarzania Terra Recycling we współpracy z Firmą Serwisownia Sp. z o.o.

12.   Przesłanie odpowiedniej dokumentacji w tym Kart Przekazania Odpadów.

13.   Rozstrzygnięcie obu konkursów i podsumowanie akcji; najaktywniejsi uczniowie otrzymali od Pani Dyrektor piękne nagrody książkowe wraz z  przesłanymi nam dyplomami za szczególne zaangażowanie w zbiórkę elektrośmieci w ramach konkursu „LOP kontra elektrośmieci”.

Uzbieraną podczas III edycji kwotę przeznaczyliśmy na zakup książek, które będą wykorzystane w procesie  edukacyjnym dzieci.

      Efektem naszych działań jest podniesienie szeroko rozumianej świadomości ekologicznej wśród dzieci i mieszkańców, poprawa czystości okolicznych gospodarstw oraz uzyskanie wyróżnienia w Konkursie Ekologicznym „LOP kontra elektrośmieci” (z czego bardzo się cieszymy).

alt  alt

alt  alt

 

Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie,

56-100  Wołów, Stary Wołów 56

 

KOORDYNATOR: Pani Teresa Patryszak

alt

UWAGA!

ZBIÓRKA   ELEKTROŚMIECI

ZAKOŃCZONA!

Uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie wraz z Radą Sołecką  wsi: Stary Wołów i Golina  7 grudnia 2012r.  i 11 stycznia 2013 r. między godziną 9:30 - 13:00 przeprowadzili zbiórkę elektrośmieci, czyli wszystkich zużytych lub zniszczonych urządzeń działających na prąd lub na baterie, jak również samych baterii, świetlówek, tuszy i tonerów. Nazbieraliśmy ponad 3 tony elektrośmieci. Do akcji przyłączyła się również Szkoła Podstawowa w Warzęgowie, która dostarczyła około tony sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

      Wielu rodziców naszych uczniów i mieszkańców pobliskich miejscowości  m.in. Starego Wołowa, Goliny, Bożenia, Konar, Moczydlnicy Klasztornej, Moczydlnicy Dworskiej, Boraszyna, Wodnicy, Tarchalic, Straszowic,  własnym transportem dostarczyło: telewizory, telefony, klawiatury, tonery, dekodery, piloty, monitory, lodówki, odkurzacze, pralki, drukarki.

Była to wspaniała okazja do pozbycia się zużytego sprzętu ZSEE – Elektrośmieci  bez ponoszenia  jakichkolwiek kosztów. 23 stycznia 2013 r. sprzęt ZSEE  został oddany do utylizacji i zważony  przez pracowników Zakładu Przetwarzania Terra Recykling i Firmę Serwisownia.

Zorganizowana przez szkołę akcja miała na celu upowszechnienie wiedzy o procesie utylizacji sprzętu ZSEE, ekologicznego gospodarowania odpadami oraz rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej nie tylko wśród uczniów naszej szkoły, ale również wśród rodziców, pracowników szkoły i całej społeczności lokalnej. 

Zainicjowane i podjęte przez Szkolne Koło Ochrony Przyrody działania miały duży wpływ na integrację środowisk lokalnych ze społecznością szkolną. Były wyrazem wspólnych inicjatyw mających na celu ochronę środowiska naturalnego ,,Naszej Małej Ojczyzny”.

alt  alt

alt  alt

                                                          

Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Orzechowie,

Orzechów 2, 97- 524 Kobiele Wielkie

 

KOORDYNATOR: Pani Ewa Ciurewicz

alt

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, którego jestem założycielem i opiekunem działa w naszej szkole już od 1992 roku. Już w roku szkolnym  2009/10 realizowałam z uczniami ogólnopolski program edukacyjny ,,Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE”. 

     O konkursie ,,LOP kontra elektrośmieci” dowiedziałam się ze strony internetowej LOP, z której często korzystam jako nauczyciel przyrody. W październiku zgłosiłam szkołę do konkursu i starałam się rozpropagować planowane działania. O przedsięwzięciu poinformowałam uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. Rozwieszone zostały informacje o zbiórce na tablicach ogłoszeniowych szkoły. Uczniowie powiesili je na słupach ogłoszeniowych w swoich miejscowościach oraz przekazali do sklepów. Każdy uczeń otrzymał ulotkę dla rodziców i znajomych. Jednocześnie informacja ukazała się na stronie internetowej szkoły łącznie z wykazem zbieranego sprzętu ZSEiE. Opracowałam prezentację multimedialną ,,Jak postępować  z ZSEiE?”, która zawierała skutki wyrzucania elektrośmieci a zwłaszcza wpływ zawartych w nich niebezpiecznych substancji na stan środowiska  i zdrowie, którą przedstawiłam rodzicom na szkolnym zebraniu w listopadzie, a kolega informatyk umieścił ją na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,Dla Rodziców”.

    Z uczniami na zajęciach pozalekcyjnych opracowałam informację ,,5 zasad postępowania z ZSEiE” do szkolnego czasopisma ,,Orzeszek”.

    Przygotowano miejsce zbiórki tak, aby nie zagrażało zdrowiu i życiu uczniów. Uczniowie przynosili najpierw deklaracje z wykazem sprzętu jaki mogą oddać oraz jego wagą. Następnie zużyty sprzęt przywozili rodzice uczniów, niektórzy zebrali go wśród znajomych oraz pracowników. W zbiórkę zaangażowali się również niektórzy nauczyciele i pracownicy szkoły. 

    Czynna zbiórka elektrośmieci trwała od 26 listopada do 17 grudnia 2012 r., dnia w którym zostały odebrane od nas do recyklingu. Udział w konkursie sprzyjał podniesieniu świadomości ekologicznej zgodnie z zasadą ,,Myśl globalnie, działaj lokalnie”.

alt

 

Przedszkole nr 33 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku,

44-207 Rybnik, ul. Komisji Edukacji Narodowej 29

 

KOORDYNATOR: Pani Łucja Zimoń


Przedszkole nr 33 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku przystąpiło do trzeciej edycji konkursu ekologicznego LOP kontra elektrośmieci. W czasie spacerów po okolicznych łąkach i lasach, zauważyliśmy, że nadal istnieją dzikie wysypiska, na których można znaleźć telewizory czy różnorodne części sprzętu elektrycznego. Niewątpliwie dla dzieci przedszkolnych jest to niewłaściwy przykład, tym bardziej, iż wiele czasu w przedszkolu poświęcamy na kształtowanie u dzieci świadomości i zachowań ekologicznych. Ucieszyliśmy się więc, gdy ogłoszony został taki konkurs. Informacje o nim rozwiesiliśmy na wszystkich tablicach ogłoszeń w dwóch dzielnicach Golejowie i Grabowni. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania - wszyscy mieszkańcy wyczyścili chyba strychy i piwnice i zwieźli nam wszystkie gromadzone przez dłuższy czas elektrośmieci. Okazało się, że konkurs był potrzebny, a udział w nim przyczynił się do zmiany wyglądu naszego środowiska i ukształtowania u dzieci odpowiedzialności za jego jakość.
 

Zespół Szkół w Jadachach,

39-442 Chmielów, Jadachy 380

alt

KOORDYNATORZY: Pani Bernadeta Głowacka, Pan Andrzej Majkut

alt

Postawiliśmy na elektroodpady

Chcąc prześledzić historię tej akcji należy się cofnąć do roku szkolnego 2009/2010, kiedy zaczęliśmy zbierać zużyte telefony, jako tzw. odpad małogabarytowy. Następnie w roku szkolnym 2010/11 za sprawą Pani Dyrektor Bernardy Głowackiej Placówka włączyła się do konkursu „Eko-Szkoła – Nagrody za elektrośmieci” organizowanego przez Fundację „Partnerstwo dla  Środowiska” oraz Firmę „Serwisowania”, polegającego na zbiórce elektroodpadów. Podjęta została decyzja, że zbieramy …. I tak to się zaczęło.  Jeszcze przed rozpoczęciem  Ksiądz Proboszcz Jan Niemiec nagłośnił akcje w Kościele wśród społeczności lokalnej.

Raz w tygodniu w piątek były zwożone z terenu miejscowości stare urządzenia. Z czasem mieszkańcy sami zaczęli pytać o możliwość oddania „śmieci”, a potem sami je przywozili do szkoły. Odpadów było tyle, iż po kilku miesiącach nazbierało się prawie 4 tony. Specjalny samochód, został załadowany po brzegi przy wydatnej pomocy naszych uczniów i  „skarby” pojechały do stolicy.

Ale akcja raz rozpoczęta zaczęła przynosić wymierne korzyści w postaci podniesienia świadomości mieszkańców, którzy w dalszym ciągu przynosili urządzenia do szkoły. Tak więc akcja kontynuowana w ramach II etapu Konkursu, którego organizatorem została Liga Ochrony Przyrody przy współudziale Firmy „Serwisownia”,  zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, rosła kolejna góra skarbów, po które po raz drugi musiał przyjechać samochód i po raz drugi został załadowany po brzegi przy pomocy uczniów naszej Szkoły.

alt  alt

alt  alt

Przedszkole Samorządowe w Budzowie, 34-211 Budzów, Budzów 443

Zespół Szkół w Łankiejmach, 11-430 Korsze, Łankiejmy 10

 

 

Publiczny Zespół Szkolno-Gimnazjalny Szczepocice,

97-500 Radomsko, Szczepocice Rządowe 19c

 

KOORDYNATORZY: Pani Urszula Sobolewska i Pani Monika Robaszek

 

Zbiórka elektrośmieci w PZSG w Szczepocicach została wdrożona z początkiem roku szkolnego. W tym celu zorganizowaliśmy miejsce, w którym składowaliśmy zużyty  sprzęt. Na pierwszym zebraniu ogólnym z rodzicami dyrektor szkoły mgr Jolanta Kowalska powiadomiła rodziców o bezpłatnej akcji zbierania elektrośmieci na terenie szkoły. Koordynatorki mgr Urszula Sobolewska i mgr Monika Robaszek przygotowały plakaty  i ulotki informacyjne oraz zamieściły informacje na szkolnej stronie internetowej. Plakaty zostały rozwieszone w pokoju nauczycielskim, na tablicach informacyjnych przy wejściu do szkoły oraz na korytarzu i w miejscowości na słupach ogłoszeniowych. Ulotki informacyjne zostały wręczone na zebraniu z rodzicami, na apelu dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły, ponadto dołączono do bezpłatnej gazety wydawanej w szkole, a także pozostawione w sklepie dla okolicznych mieszkańców. Akcja przebiegała bardzo sprawnie, uczniowie z zaangażowaniem przynosili sprzęt elektryczny i elektroniczny, kable, tonery. Zainteresowanie zbiórką elektrośmieci wzbudziło również u mieszkańców, ludzi nie związanych ze szkołą, a chętnie włączających się do naszej akcji.

 

Szkoła Podstawowa w Okonku,

64-965 Okonek, ul. Leśna 45

 

KOORDYNATOR: Pani Małgorzata Kijowiec

 

Po ubiegłorocznym sukcesie zbiórki elektrośmieci, Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Okonku podjął decyzję o kontynuacji działań na rzecz środowiska naturalnego. I ten sposób przystąpiliśmy do „KONKURSU EKOLOGICZNEGO- LOP kontra elektrośmieci”. Przygotowaliśmy barwne plakaty z hasłami promującymi zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Afisze informacyjne o miejscu i terminie odbioru elektrośmieci pojawiły się na terenie całej gminy. Do stałego miejsca gromadzenia zbędnego sprzętu mieszkańcy już przywykli, ale mimo to dwukrotnie odbyła się akcja odbierania pralek, odkurzaczy, lodówek telewizorów i mnóstwa innych mniejszych i większych elektrosprzętów  z domów mieszkańców naszej miejscowości – to zasługa uczniów starszych klas oraz opiekuna SU  pana Zbigniewa Kotwicy. Bardzo zaangażowali się w tę zbiórkę rodzice. Przewodniczący Rady Rodziców – pan Piotr Fryc zwoził do szkoły mnóstwo zużytych elektrosprzętów. Zakłady pracy i urzędy również skorzystały z okazji, aby „oczyścić” biura z niepotrzebnych komputerów, drukarek itp. Dla uczniów motywacją do większego zaangażowania były bony zwalniające z odpytywania na jednej wybranej lekcji.

Dziś, chociaż nie stosujemy dodatkowych bodźców, pomieszczenie, w którym gromadzimy „elektrośmieci”, systematycznie zapełniane jest groźnymi dla środowiska sprzętami dostarczanymi przez rodziców uczniów i mieszkańców gminy. Możemy być dumni: edukacja ekologiczna cały czas przynosi wymierne pozytywne efekty.

 

Przedszkole Niepubliczne WIKI w Elblągu,

82-300 Elbląg, ul. Częstochowska 5

 

KOORDYNATORZY: Pani Bożena Weis i Pani Olga Lesz

alt

            Czym są elektrośmieci, co z nimi robić oraz jaki mogą mieć one wpływ na środowisko naturalne – tego właśnie dowiedziały się dzieci z Przedszkola Niepublicznego „ Wiki ” w Elblągu. A skąd to zainteresowanie?

Nasze przedszkole, które w swoim programie ma wiele działań proekologicznych postanowiło przyłączyć się do akcji dbania o czystość środowiska. Od jesieni zeszłego roku skrupulatnie zbieraliśmy zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (RTV-AGD, komputery). Zarówno przedszkolaki uczęszczające do naszego przedszkola, jak i ich rodzice doskonale wiedzą, co oznacza plakat ustawiony w głównym holu przedszkola. Tak - to właśnie ten plakat każdego dnia zachęcał rodziców i ich pociechy do zbiórki niepotrzebnych elektrośmieci, które bardzo często zwyczajnie zalegają w piwnicach, garażach, a nawet w naszych domach. Wszystkie nauczycielki bardzo się starały, aby jak najlepiej rozpropagować akcję w naszej placówce nie obyło się więc bez poinformowania rodziców o naszej zbiórce na zebraniu, a także umieszczaniu plakatów na tablicach przed salami poszczególnych grup. Naszym wspaniałym rodzicom nie trzeba było dwa razy powtarzać i bardzo szybko zrobili wiosenne porządki, których efektem były zebrane przez nas: ładowarki, suszarki, a nawet płyty grzewcze i wiele, wiele innych niepotrzebnych już sprzętów. Na tym poprzestać nie zamierzamy! Pragniemy zachęcić wszystkich rodziców do kontynuacji tego jakże szlachetnego przedsięwzięcia. Dzięki tej akcji dowiedzieliśmy się, gdzie w Elblągu można za darmo pozbyć się elektrośmieci. Już teraz wiemy doskonale, że punkty zbierania elektrośmieci w Elblągu obsługiwane są przez Zakład Utylizacji Odpadów.

W końcu jak wiadomo czystość naszej planety leży w naszym wspólnym interesie. Ten dobry nawyk niechaj pozostanie z nami na długie lata.

 

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie,

62-069 Palędzie, Dąbrowa, ul Szkolna 41

 

KOORDYNATOR: Pani Monika Cegłowska

alt

 

Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie czynnie włączyła się w akcję zbierania elektrośmieci. Nasi uczniowie i pracownicy szkoły sukcesywnie przynosili zużyte baterie i sprzęty elektroniczne oraz zachęcali do tego swoje rodziny i znajomych. Przeprowadziliśmy także akcję informacyjną wśród lokalnej społeczności. Działania te zaowocowały zebraniem największej liczby elektrośmieci w przeliczeniu na jednego ucznia. Cieszymy się z tego osiągnięcia, a jeszcze bardziej z tego, że poszerzyliśmy świadomość ekologiczną w naszej szkole i środowisku lokalnym. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę osobom, jednocześnie informujemy, że przystąpiliśmy do kolejnej edycji i liczymy na równie mocne wsparcie.

 

Przedszkole Niepubliczne Tralala- Wychowanie Przez Sztukę,

02-496 Warszawa, ul. Przemysłowa 12

KOORDYNATOR: Pani Ewelina Skowron

 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 w Białymstoku,

15-875 Białystok, ul. Krakowska 19

KOORDYNATOR: Pani Małgorzata Tenderenda

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie,

48-340 Głuchołazy, Bodzanów 83

KOORDYNATOR: Pani Krystyna Wojdyła

 

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka,

ul. Bogusławskiego 8A, 01-923 Warszawa

KOORDYNATOR: Pani Irena Mażewska

 

Zespół Szkół w Sokółce,

Sokółka 16-100, ul. Mickiewicza 11

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Wsi,

05-660 Warka, Nowa Wieś 70 a

KOORDYNATOR: Pani Anna Dacka

 

 

MEDALE LIGI OCHRONY PRZYRODY ZA ZASŁUGI

DLA OCHRONY PRZYRODY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA OTRZYMAŁY:

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie, 77-310 Debrzno, ul. Królewska 5

Zespół Szkół w Sokółce, Sokółka 16-100, ul. Mickiewicza 11

Zespół  Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce, 07-401 Ostrołęka, ul. Batalionu Czwartaków 4

Szkoła Podstawowa w Okonku, 64-965 Okonek, ul. Leśna 45

Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie, 56-100  Wołów, Stary Wołów 56

I Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Sobczyńskiego 1A

Szkoła Podstawowa nr  10 we Wodzisławiu Śląskim, 44-286 Wodzisław Śląski, oś. XXX-Lecia PRL 63

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie Wielkopolskim, 63 - 720 Koźmin Wlkp., ul. Glinki 11

Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka, 01-923 Warszawa, ul. Bogusławskiego 8A