Reklama
Apel do członków LOP

APEL DO PREZESÓW ZARZĄDÓW OKRĘGÓW, ZARZĄDÓW ODDZIAŁÓW, PRZEWODNICZACYCH KÓŁ, OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ, CZŁONKÓW LIGI OCHRONY PRZYRODY

Rok 2013 jest okresem szczególnym dla Ligi Ochrony Przyrody. W tym roku mija 85 lat od utworzenia Ligi. Jest to rok sprawozdawczo wyborczy, w którym dokonamy oceny naszej działalności oraz wyboru nowych władz do terenowych jednostek organizacyjnych i władz naczelnych. W związku z tym zwracamy się do Was (Państwa) z gorącym apelem o podjęcie działań na rzecz poprawy stanu organizacyjnego Ligi i zwiększenia aktywności w realizacji celów statutowych. Zachowanie bogactwa i piękna naszej przyrody oraz racjonalne użytkowanie zasobów środowiska przyrodniczego wymaga stałego kształtowania świadomości i aktywności społecznej. Musimy dołożyć więcej starań, aby w rozwiązywaniu najważniejszych problemów w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska nasz głos był zawsze merytoryczny i na tyle głośny, by docierał w porę do tych instytucji i organów, które podejmują w tym zakresie wiążące decyzje. Zatem musimy być obecni wszędzie tam, gdzie dzieją się sprawy ważne dla ochrony przyrody i środowiska. Dołóżmy starań, aby nasi przedstawiciele byli obecni w różnego rodzaju ciałach opiniodawczo-doradczych ( rady, komisje itp.), na różnych szczeblach administracji terenowej (rządowej i samorządowej).

Niepokojącym zjawiskiem jest spadek liczby członków Ligi oraz zanik działalności w wielu naszych terenowych jednostkach organizacyjnych. Bardzo nas niepokoi malejąca liczba szkolnych kół LOP. Istotny wpływ na ten stan ma zmiana polityki państwa w odniesieniu edukacji szkolnej. Chcielibyśmy, aby szkoła była głównym źródłem informacji z zakresu ochrony przyrody, środowiska i ekologii.

Istnieje potrzeba poszukiwania nowych form działalności organizacyjnej i merytorycznej. Niepokojącą tendencją jest ograniczanie bezpośrednich kontaktów z przyrodą, na rzecz „kontaktów”  z przyrodą w Internecie. Nie umniejszając roli Internetu, jako źródła informacji i komunikacji, powinniśmy położyć większy nacisk na zajęcia edukacyjne realizowane w bezpośrednim kontakcie z otaczająca nas przyrodą, aby ją lepiej zrozumieć i chronić. Jedną z form działania, zasługującą na wsparcie, powinny stać się rodzinne koła LOP. Są one szansą na przekazywanie interesujących nas treści zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych.

Nasza skuteczność działania zależy przede wszystkim od wewnętrznej dyscypliny i zaangażowania członków, zwłaszcza osób pełniących funkcje w strukturach organizacyjnych Ligi. Zakończyliśmy, prace nad Statutem Ligi, teraz przyszedł czas aby naszą działalność prowadzić konsekwentnie, zgodnie z przyjętymi w nim zapisami. Ochrona przyrody i środowiska wymaga dziś wielu sojuszników. Dlatego w tym szczególnym roku dołóżmy starań aby zwiększyć liczbę członków Ligi, zadbajmy o to, aby do nowo wybranych władz Ligi trafiły osoby, gotowe poświęcić swój czas dla działalności społecznej. Przy okazji zjazdów sprawozdawczo wyborczych wygospodarujmy czas na przedstawienie referatu nawiązującego do jubileuszu 85.lecia LOP oraz wybranych, aktualnych zagadnień dotyczących ochrony przyrody, istotnych dla danego regionu.

Życzymy powodzenia.

Zarząd Główny LOP              

 

Warszawa, dnia 26.01.2013 r.

 

Wygraj konkursy

 • Konkurs internetowy pt. „Chrońmy Mokradła”

  Biebrzański Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie internetowym związanym z ekspozycją wystawy pt. „Chrońmy Mokradła”, która prezentowana jest obecnie w siedzibie Parku.


  zobacz więcej
 • EKOFILM 2016 / Litewski "Woods" wygrywa Ekofilm

  „Woods” Ignasa Meilunasa najlepszy podczas Ekofilmu

  „Woods” w reżyserii litewskiego twórcy Ignasa Meilunasa otrzymał Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Filmowego w ramach XIV Ogólnopolskiego i X Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm”. II miejsce zdobył film „Choice” w reżyserii Macieja Puczyńskiego, a III nagroda przypadła w udziale filmowi „Łowcy miodu. Na ratunek pszczołom” w reżyserii Krystiana Matyska. 


  zobacz więcej
 • Otwarcie Festiwalu Ekofilm

  16 maja 2016r. w Nowogardzie rozpoczął się Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm”, który jest przeglądem twórczości filmowej poświęconej problemom ekologii i ochrony środowiska. 


  zobacz więcej