Reklama

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny prowadzi warsztaty ekologiczne w szkołach i przedszkolach warszawskich.

Tematyka zajęć:

 1. Zajęcia Land-Art (Sztuka ziemi) – zajęcia odbywają się w plenerze (przy deszczowej pogodzie możliwe są zajęcia w salach po uprzednim zebraniu materiałów).
  • Dzieci dzielone są na grupy 3-4 osobowe. Wyposażone w torby ekologiczne zbierają „dary ziemi”: liście, kamienie, szyszki, kasztany, gałązki itp. 
  • Ze zgromadzonych materiałów układają naziemne ekoobrazy do danego przez prowadzącego hasła, np. „motyl” lub według własnej wizji. 
  • Kolejno omawiamy poszczególne ekoobrazy, jednocześnie zapoznając się z użytymi do nich elementami (gatunkami roślin, rodzajem skał itp.) 
  • Fotografujemy ekoobrazy. Zajęcia oprócz walorów edukacyjnych mają doskonałe działanie arteterapeutyczne : pozwalają odreagować nagromadzone emocje i stres, dają okazję do wyrażenia samego siebie poprzez twórcze działanie, uczą współpracy w grupie. 
 2. Zajęcia z fauny Polski – zajęcia odbywają się w salach. Dzieci uczestniczą w prezentacji wizualno-słuchowej połączonej z pytaniami i quizami. Prezentowane są popularne dzikie zwierzęta Polski (dzieci uczą się rozpoznawać zwierzęta po tropach, a ptaki po odgłosach). Dzieci dowiadują się, jak postąpić, gdy znajdą rannego ptaka, czy jajo, które wypadło z gniazda, jak umiejętnie dokarmiać zwierzęta oraz jak zbudować karmnik. Zajęcia mają charakter edukacyjno-poznawczy. W trakcie zajęć budowane są pozytywne emocje do przyrody (poprzez zdobytą wiedzę dzieci przestają postrzegać nietoperza, czy ropuchę tylko przez pryzmat bajek, w których te gatunki zazwyczaj występują w roli negatywnych postaci). 
 3. Zajęcia z segregacji odpadów i dbania o klimat – zajęcia odbywają się w salach. W trakcie zajęć połączonych z zabawą dzieci uczą się segregować odpady, dowiadują się czemu to służy i dlaczego jest to ważne. Dzieci uczą się również jak każdy z nas we własnym domu i w przedszkolu może zadbać o klimat poprzez nawyki skutkujące oszczędzaniem wody, czy prądu. Podczas zajęć ustawimy w przedszkolu pojemnik na elektroodpady, do którego dzieci będą mogły wrzucać zużyte baterie. Zajęcia mają charakter edukacyjno-poznawczy. Poprzez uczestnictwo dzieci uczą się pożądanych nawyków. 
 4. Zajęcia Eko-raley (Ścieżka dydaktyczna) – zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu. Dzieci pod opieką opiekunów muszą pokonać trasę przez las (park) i dojść do określonego celu. Na poszczególnych etapach ścieżki dzieci wykonują określone zadania (np. fotografując dany gatunek, wieszają zbudowany uprzednio karmnik itp.). Zajęcia kończą się wspólnym ogniskiem i uroczystym wręczeniem certyfikatów ekologicznych. Zajęcia mają charakter edukacyjno-poznawczy. W trakcie zajęć dzieci mają okazję sprawdzić, zdobytą podczas poprzednich zajęć wiedzę. Dzieci uczą się pracy w grupie.

Zapraszamy!
Bliższe informacje pod numerem telefonu 022 828 65 83